Werkwijze

Ik leg u graag uit hoe ik te werk ga bij een verzoek om rechtshulp.

In het eerste contact met u wordt uw probleem in kaart gebracht en hoe ik u kan helpen om uw doelen te bereiken. Wat de kosten zijn in verhouding tot wat het u kan opleveren is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  De zakelijke voorwaarden waaronder de zaak in behandeling wordt genomen worden dan besproken en schriftelijk vastgelegd.

Wat de kosten betreft, wordt eerst gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. In de volksmond wordt dat ook wel pro deo advocaat genoemd. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en of u volgens de regels van de Raad voor Rechtsbijstand wel een advocaat nodig hebt voor uw probleem.

Aan de hand van uw sofinummer en  inschrijfadres  worden door de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomensgegevens en die van een eventuele partner van twee jaar vóór de aanvraag opgevraagd bij de Belastingdienst. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u inderdaad recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand.  Als dat zo is, wordt  door de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde toevoeging afgegeven. Daarbij bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand dan ook welke eigen bijdrage u moet betalen . Deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Actuele inkomensgrenzen en nadere informatie vindt u op http://www.rvr.org

Tarieven

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan wordt een uurtarief gehanteerd en dat varieert tussen € 150 en € 200,- exclusief btw. De hoogte van het gehanteerd tarief hangt o.a. af van  specialisme, spoedeisendheid en aard van de zaak. U ontvangt dan een voorschotdeclaratie voor een aantal afgesproken uren. Als dat aantal uren is volgemaakt wordt een nieuwe voorschotdeclaratie gezonden. Het is ook mogelijk dat een vaste prijs wordt afgesproken, zodat u precies weet wat de kosten zijn.

Indien een civiele procedure moet worden gevoerd, brengt dat extra kosten met zich mee zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels. Deze kosten worden volledig aan u doorberekend.

bezoekadres

Oosteinde 206
2345 BH Delft
015-2159885
06-51090527