Curatele en bewind

Curatele, en bewind  zijn beschermingsmaatregelen voor volwassenen.

De bescherming is bedoeld voor mensen die door omstandigheden niet goed (meer) voor zichzelf en/of hun financiën kunnen zorgen. De maatregel is er ter bescherming tegen anderen die misbruik van deze situatie kunnen maken, maar ook als bescherming en ondersteuning voor de betrokkene zelf die bijvoorbeeld geld uitgeeft dat hij niet heeft.

Curatele

Een curator zorgt voor de financiën en de persoonlijke zorg van de betrokkene. Bij curatele is toestemming nodig van de curator om andere aankopen te doen dan nodig is voor dagelijkse huishouding of om overeenkomsten aan te gaan of op te zeggen. Ook kan de curator overeenkomsten die zijn aangegaan terugdraaien als daar eigenlijk geen geld voor is of onnodig zijn. De curator beheert het vermogen van de betrokkene en moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Daarnaast neemt de curator beslissingen voor betrokkene met betrekking tot zijn persoonlijke zorg, zoals huisvesting en behandeling.

Bewind

Een bewindvoerder is er alleen voor de financiële zaken. De bewindvoerder beheert het vermogen van de betrokkene en legt hierover jaarlijks rekening en verantwoording af bij de kantonrechter.

Mr. Bouman is al vanaf 1993  voor diverse personen aangesteld als curator en bewindvoerder .  Bij het uitvoeren van mijn taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van betrokkenen.

Ik kan u onder andere adviseren en bijstaan bij:

  • de aanvraag van een van deze maatregelen voor u zelf of voor een ander
  • verzoeken tot wijziging, omzetting en/of opheffing van de maatregel

bezoekadres

Oosteinde 206
2345 BH Delft
015-2159885
06-51090527